Top experts

Leading experts in the field of digestion and liver in Vietnam

Research

Conducting research projects in the fields of digestion, hepatitis, community health care and related social studies.

Advisory

Consulting on the transfer of scientific research results

Educate

Postgraduate training and continuing training for doctors and nurses on digestive and liver diseases

About

It is a scientific and technological organization specializing in research and training on digestive and liver problems. The institute has its main functions:

Research and development

Consulting and technology transfer

Training and fostering

Cooperation and development

Specialized training

Provide specialized training for doctor in the field of liver and bile

Modern equipment

The research institute in collaboration with Hoang Long Clinic applies modern and advanced machinery to carry out intensive research in the field of liver and liver digestion.

Research

Typical research topics.

CÁC KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỚI TRONG UNG THƯ ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Ung thư đường tiêu hóa chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các loại bệnh ung thư. Nó thuộc loại ung thư nguy hiểm bởi bệnh thường khởi phát với.

NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG CƠ THẮT ỐNG TIÊU HÓA

Rối loạn vận động là một loại tổn thương bệnh lý mới được phát hiện, chiếm một tỷ lệ cao, có đến hơn 30% dân chúng bị rối loạn này. Hiện tại chẩn đoán và điều trị còn gặp ít nhiều khó khăn.

BỆNH LÝ NHIỄM VI KHUẨN HP TRONG CÁC ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ CAO

Vi khuẩn Hp là nguyên nhân chính gây bệnh viêm loét dạ dày tá tràng và đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày, đó cũng là nguyên nhân làm cho bệnh dai dẳng lâu khỏi và tái đi ...

Best doctors

The team of experts, doctors are dedicated people with professional skills are trained in Vietnam and abroad.

Đăng ký học

Register