Đội ngũ chuyên gia hàng đầu

NGUYỄN CÔNG KHẤN

Giáo sư - Tiến sỹ

GS.TS Nguyễn Công Khẩn, thầy thuốc nhân dân

- Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu và đào tạo tiêu hóa gan mật

- Nguyên Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y Tế

 

Kết nối chúng tôi