Nghiên cứu và triển khai
Đào tạo và bồi dưỡng
Tư vấn và chuyển giao
Hợp tác và phát triển

Viện nghiên cứu và đào tạo tiêu hoá gan mật

Viện Nghiên cứu & Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật, được thành lập tháng 3/2018, là tổ chức khoa học công nghệ nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu về các vấn đề tiêu hóa và gan mật.

Viện ra đời với 4 chức năng chính:

- Nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển tổ chức hệ thống quản lý, chăm sóc sức khỏe cộng đồng liên quan đến bệnh lý tiêu hóa và gan mật

- Tham gia giải quyết các vấn đề cộng đồng về sức khỏe Tiêu hóa, Gan mật

- Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao

- Hợp tác với các cơ sở trong nước và quốc tế trong Nghiên cứu khoa học & đào tạo.

Viện kết hợp với Phòng khám Đa khoa Hoàng Long trong quá trình hoạt động đã đạt được những thành tựu đáng kể hỗ trợ cho quá trình chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến Tiêu hóa và Gan mật.