NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG CƠ THẮT ỐNG TIÊU HÓA

admin Số lượt xem: 6431

Rối loạn vận động là một loại tổn thương bệnh lý mới được phát hiện, chiếm một tỷ lệ cao, có đến hơn 30% dân chúng bị rối loạn này. Hiện tại chẩn đoán và điều trị còn gặp ít nhiều khó khăn.

Kết nối chúng tôi

Đăng ký học

 Đăng ký ngay