Trang thiết bị hiện đại

Máy siêu âm

Siêu âm nội soi

Nội soi tiêu hóa

Trung tâm chẩn đoán hình ảnh